top of page

Grupuri de socializare

Socializarea este un proces important în dezvoltarea copiilor. Reprezintă procesul prin care copiii devin membri sociali ai unui grup,...

Blog: Blog2
bottom of page